Leave Your Message
Kompaniýa Girişmi3
ABOUT_US_img

Kärhana giriş biz hakda

1990-njy ýyllaryň ahyrynda döredilen “Jiyu Machinery Manicuring Co., Ltd.” R&D, önümçilik we hyzmaty birleşdirýän häzirki zaman kärhana. 20,000 inedördül metre golaý zawod bar.
Kompaniýa 2008-nji ýylda döredilip, agaç işläp bejermek tehnikasy üçin başlangyç nokat hökmünde hatar buraw önümçiligine ünsi jemläp başlady. 2015-nji ýylda öz-özüne degişli "Sen Lai" markasy dünýä indi. Şol bir wagtyň özünde bäş taraply buraw önümçiligine girizildi. Ilkinji özbaşdak işlenip düzülen alty taraply buraw ikinji ýylda işlenip düzüldi we elektron arra şol ýylda köpçülikleýin önümçilige başlady.
 • Kompaniýa bir meýdany öz içine alýar
  337 +
  Meýdany
 • Kompaniýanyň ösüş tejribesi
  3 +
  ýyllar

 • Tejribeli işgärler
  8 +
  Hünärmenler
 • Dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin önümler
  674 +
  önüm

Korporatiw medeniýet biz hakda

ýagdaý
ad_ico_02
Aýratynlyklaryny öwreniň

Dört adamlyk hyzmat we marketing kompaniýasy, köp oýlap tapyş patenti bolan giňişleýin topar kompaniýasy. Europeewropa we ABŞ ýaly 40-dan gowrak ýurda eksport edilýär we hyzmat ediş nokatlary ýurduň 30-dan gowrak welaýatyny we şäherini öz içine alýar.

önüm1
ad_ico_03
Aýratynlyklaryny öwreniň

2020-nji ýyla hödürlemek, Iki nesil yzygiderli dowam eden tagallalardan soň, “Jiyu Machinery Manufacturing Co., Ltd.” iki önümçilik we gaýtadan işlemek bazasy, 20,000 inedördül metre golaý ussahanalar we 300-e golaý işgäri bolan kompaniýa öwrüldi.

mysal_2
ad_ico_04
Aýratynlyklaryny öwreniň

“Jiyu Machinery”, Guangdong agaç işläp bejermek boýunça iň ýokary kärhanadan dünýä gitdi we ýurtda we daşary ýurtda meşhur agaç işläp bejermek tehnikasy we önümçilik bazasyna öwrüldi.

Näme üçin bizi saýlamaly? biz hakda

fotobank (2) 1g7q

Birnäçe önüm ulgamy

“Jlyu” -nyň bäş esasy önüm ulgamy, dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin ähli ugurlar boýunça ýöriteleşdirilen zawod çözgütleri bilen üpjün edýär.

Kompaniýa, esasan, CNC kesiji maşynlary gaýtadan işleýän merkez, CNC burawlaýyş, CNC gapdal deşik burawlamak, awtomatiki gyrasy buraw maşyn, elektron arra, alty taraply buraw, agaç işläp bejermek paneli, agaç işläp bejermek paneli, agaç işläp bejermek ýaly önümleriň doly görnüşini öndürýär. buraw we beýleki mehaniki enjamlar;
HAKYNDA_JIYU512

Custörite hyzmatlar

Baý tejribä esaslanyp, müşderilere zawodyň hakyky tebigaty üçin iň amatly çözgüt hödürläň.

Güýçli üpjünçilik zynjyry platforma integrasiýasyny üpjün ediň, kömekçi desgalary we çäge, howany gysmak, merkezi tozany aýyrmak ulgamy we tükeniksiz gaz arassalamak ýaly enjamlary üpjün ediň. Synag synag merkezini gurmak, baý we dürli optimallaşdyrylan önüm prosess kitaphanasyny toplamak we kepillik hökmünde köp ýyllyk önümçilik tejribesi bolan amaly inersenerlere eýe bolmak üçin müşderiler bilen işleşiň
ABOUT_JIYU1ypc

Satuwdan soň güýçli hyzmat

Satuwdan soň tejribeli topar size iň gowy hyzmaty hödürleýär.

Kompaniýanyň ýokary hilli hünär tehniki topary bar we ýokary takyklyk we gaýtadan işleýän enjamlar we synag synag enjamlary bilen tanyşdyrýar. Örän öndürilen enjamlar ýokary hilli bolup, satuwdan soň ajaýyp hyzmatlar ulgamyny döretdi.
01

Bahasy üçin sorag Bahasy üçin sorag

“Jiyu” Hytaýda iň amatly agaç işläp bejerýän kärhanalaryň biri boldy we önümi halkara markasyna öwrülip, ​​daşary ýurtlaryň 30-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.

nyşany